BIJLES OP MAAT

Komt uw kind niet mee met het niveau in de klas?
Heeft het moeite met de leerstof?
Gunt u uw kind meer zelfvertrouwen?
Weet u kind niet hoe en waar te beginnen?
Of heeft uw kind hulp nodig bij rekenen, begrijpend lezen, spelling of lezen?

Met persoonlijke aandacht en methodes die aansluiten bij uw kind worden achterstanden weggewerkt en  
voorkomen wat ook zelfvertrouwen van uw vergroot!

Voor wie?
Kinderen uit het basisonderwijs die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken.


Wat ?
De bijles wordt individueel gegeven zowel onder schooltijd als na schooltijd.
Deze duurt 1 uur en wordt in 
overleg gepland.

Bijles voor de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. De bijles wordt op maat aangeboden om zo
snel mogelijk weer bij het klassikale niveau aan te sluiten.


Aanmelden kan via het formulier onder 'Contact' of gewoon even bellen.